Tjänster

Radonsanering Syd verkar både som konsult och installatör av utrustning för att minska radonförekomsten inomhus i bostäder och arbetsplatser. Vid körsträckor mindre än 30 mil tur och retur från Ronneby utförs radonutredningar i villor till ett enhetligt fast pris.

Vid ansökan om radonbidrag

Företaget utför radonutredningar inför ansökan om bidrag för att åtgärda radonproblem i bostäder. En förutsättning för att få bidrag är att en utredning av orsakerna till radonförekomsten görs av någon som är dokumenterat sakkunnig inom området.

Vid köp- eller försäljning av fastigheter

Radonproblem aktualiseras ibland vid köp och försäljning av bostadsfastigheter. Vid kända radonproblem är det en trygghet för köparen att innan köpet anlita någon sakkunnig för att få en objektiv bedömning av vilka möjligheter som finns att reducera radonhalten och vad det kostar. För säljaren kan en radonutredning underlätta försäljningen.

Vid åtgärder för att reducera radonhalten

Radonsanering Syd utför även åtgärder för att reducera radonhalten, t.ex. installation av radonsug och förbättring av ventilationen. Företaget lägger stor vikt vid att de åtgärder som utförs ska ge en god och bestående effekt utan att ge upphov till andra olägenheter som t.ex. buller. Vid installation av radonsug används sugen Radovac 224 som kombinerar hög prestanda med låg ljudnivå.

På särskild begäran av kunden kan garanti på reduktion av radonhalten ner till en viss nivå lämnas om både utredning och åtgärder utförs av företaget. Med eller utan sådan garanti rekommenderas kunderna alltid att gå stegvis fram och börja med de åtgärder som bedöms som de mest kostnadseffektiva.

Rördragning till en radonsug kan oftast  minimeras och placeras diskret i ett  bostadsrum. Rördragning till en radonsug kan oftast minimeras och placeras diskret i ett bostadsrum.
I ett källarutymme är rördragningen inte störande. I ett källarutymme är rördragningen inte störande.
Radonsugen Radovac 224 placerad strax innanför ytterväggen i ett hobbyrum. Radonsugen Radovac 224 placerad strax innanför ytterväggen i ett hobbyrum.
På utsidan av huset syns inte mer än så här av installationen av radonsugen. Ventilen ovanför har täppts igen. På utsidan av huset syns inte mer än så här av installationen av radonsugen. Ventilen ovanför har täppts igen.