Om företaget

Bakgrund

Radonsanering Syd startades 2004 av Nils-Gunnar Nilsson. Från sina tidigare anställningar som miljö- och hälsoskyddsinspektör har han över 20 års erfarenhet av radonproblem i byggnader. Nils-Gunnar är också utbildad av Statens Strålskyddsinstitut i att utreda orsaker till förhöjda radonhalter inomhus.

Verksamhet

Verksamheten är helt specialiserad på att minska radonförekomsten inomhus. Det geografiska verksamhetsområdet omfattar i huvudsak Blekinge, Småland, Skåne och Halland.

Vid utredningar används mätinstrument av högsta kvalitet för att klargöra orsakerna till förhöjda radonhalter. Kunskap, erfarenhet och bra teknisk utrustning är nödvändiga förutsättningar för att kunna föreslå lämpliga åtgärder som minskar radonförekomsten i luften inomhus.

Företaget innehar F-skattesedel och har också tecknat nödvändiga företags- och ansvarsförsäkringar. För kundernas trygghet tillämpas standardavtalen ABK 96 vid konsultuppdrag, samt AB 04 eller ABS 05 (RO-formuläret) vid installationsarbeten.

Radon från marken lokaliseras med radonmätinstrumentet ATMOS 12. Radon från marken lokaliseras med radonmätinstrumentet ATMOS 12.
Blågrå lättbetong avger hög gammastrålning och hittas snabbt med en Scintillometer. Blågrå lättbetong avger hög gammastrålning och hittas snabbt med en Scintillometer.