Länkar

Mer information om radon kan hittas på följande webbsidor:

Statens Strålskyddsinstitut, SSI

Klicka på Radon och naturlig strålning

Boverket

Klicka på Bidrag och blanketter och därefter på Radonbidrag till egnahem