Radonsanering med garanti!

Radosanering Syd reder ut orsakerna till höga radonhalter och lämnar förslag på lämpliga åtgärder för att reducera radonförekomsten inomhus. Företaget erbjuder sig även att utföra åtgärder för att minska radonhalten.